Spółdzielczy Bank Zrzeszenia Kupców w Lublinie, Spółka z o. o., powstał w 1931 roku. Mieścił się przy ul. Świętoduskiej 10. Radę nadzorczą tworzyli: S. Zajdenman, Sz. Sztajnberg, I. Matusowski, M. Tajchman, L. Kaffe, Sz. Cukierman, S. Fajwlowicz, S. Klajnbaum, N. Zorkraut. W skład zarządu wchodzili: J. Siemiatycki, M. Halbersztadt, S. Kupfersztok. J. Siemiatycki pełnił też funkcję dyrektora. Kapitał zakładowy wynosił w 1937 r. 6515,50 zł. Instytucja należała do Związku Żydowskich Towarzystw Spółdzielczych w Polsce z siedzibą w Warszawie.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 763.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print