Wzruszająca uroczystość Dnia Pamięci o Żydowskiej Społeczności Dębicy odbyła się 24 lipca 2018 roku.

„Ciąży na nas obowiązek pamiętania o naszych żydowskich sąsiadach. Obowiązek, którego nie możemy z siebie zdjąć i nikomu przekazać. Obowiązek nie tylko moralny, ale również tożsamościowy. Bez tego nie zrozumiemy w pełni, kim jesteśmy (…). 500 rodzin zniknęło bez śladu. Rodzin dębickich z dziada-pradziada. Czwarta część populacji miasta. Wspomnijmy zatem choć kilka rodzin świętych męczenników z Dębicy. Zginęli, ale nie byli anonimowi. Odebrano im życie, ale my zachowajmy ich nazwiska”

– powiedział Ireneusz Socha, Lider Dialogu z Dębicy, podczas uroczystości upamiętniającej 76. rocznicę likwidacji dębickiego getta. Chwilę później uczestnicy i uczestniczki odczytali nazwiska żydowskich rodzin z Dębicy, ofiar Zagłady. Wzruszająca uroczystość Dnia Pamięci o Żydowskiej Społeczności Dębicy została zorganizowana wspólnie przez Lidera Dialogu, Burmistrza Miasta Dębicy i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie. W programie znalazły się trzy upamiętnienia: na miejscu dawnego dębickiego getta, przy pomniku miejscowych Sprawiedliwych oraz w pobliskim lesie, gdzie znajduje się masowy grób. Wśród gości byli reprezentanci lokalnego samorządu z burmistrzem Dębicy na czele, przedstawiciele i przedstawicielki krakowskiej społeczności żydowskiej, a także potomkinie i potomkowie dębickich Żydów, którzy specjalnie przybyli na uroczystości ze Stanów Zjednoczonych i Izraela. Finalnym wydarzeniem był koncert w budynku synagogi – ze specjalnie przygotowanym repertuarem wystąpił Bartłomiej Prucnal, saksofonista z Dębicy.

Źródło:

Print