W 1927 r. powstało wielobranżowe przedsiębiorstwo pod nazwą „Sprzedaż Produktów Naftowych, Materiałów Budowlanych i Towarów Kolonialno-Spożywczych, Dawid Rodał i S-ka w Radomsku”. W 1937 r. jego siedziba znajdowała się przy ul. Sierakowskiego 5. Właścicielami byli Szlama Rodał i Dawid Rodał. Kapitał zakładowy wynosił 45 tys. zł, a obrót w 1936 r. — ok 620 tys. zł. Poza artykułami wymienionymi w nazwie spółka handlowała także węglem i koksem.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1235.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print