• Bacewicz J., Suwałki i ziemia suwalska: schyłek wieku, Suwałki 2000.
 • Bacewicz J., Suwałki i ziemia suwalska: przełom wieków, Suwałki 2001.
 • Bacewicz J., Matusewicz A., Suwałki i okolice, Olsztyn 1989.
 • Buczyński St., Suwalszczyzna 1939-1944, Warszawa 1991.
 • Filipowicz Z., Suwałki i okolice, Warszawa 1984.
 • Friedlander A. E., From Suwalki to St. Ignace. A history of the Rosenthal, Reinhertz, Blumrosen, Winkelman and Related Families, t. 1-2, Brooklyn-New York 2003.
 • Jizkor-buch Suwalki un di arumike sztetlech: Baklerowe, Wiżan, Jelinewe, Sejni, Punsk, Przerasle, Filipowe, Krasnepolje, Rack, red. B. Kohen, Nowy Jork 1961; [online] yizkor.nypl.org/index.php?id=1743 [dostęp: 13.12.2013].
 • Maciejewski St., Suwałki i okolice, Suwałki 1997.
 • Markowski A., Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 2008.
 • Na lewym brzegu Niemna, idea i oprac. K. Skłodowski, oprac. graf. S. J. Woś, Suwałki 2006.
 • Nowalski S., Monografia Suwałk, Kraków 1880.
 • Rabin Dov, Suwałki, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 19, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, ss. 331–332.
 • Sefer kehilat Suvalk u-benotehah, red. Y. Alroi, Y. Chrust, Tel Aviv 1989.
 • Suwałki, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. III, New York 2001, ss. 1265–1266.
 • Suwałki miasto nad Czarną Hańczą, red. J. Kopciał, Suwałki 2005.
 • Trzebiński W., Rozwój przestrzenny Suwałk od narodzin osady po okres awansu na miasto wojewódzkie, [w:] Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny, red. J. Antoniewicz, Białystok 1965.
Print