• Goldberg Jakub, Studium historyczno – urbanistyczne Szadku, Instytut Historyczny Uniwersytetu Łodzkiego, Łódź 1961 (praca magisterska, maszynopis).
  • Kopacki Roman, Rynek w Szadku – uwarunkowania rozwojowe, "Biuletyn Szadkowski", Łódź – Szadek 2003, t. 3, s. 119.
  • Leksykon sołectw Gminy Szadek, red. Tadeusz Marszał, Łódź – Szadek 2004.
  • Marszał Tadeusz, Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.
  • Parczewski Alfons Józef, Monografja Szadku, Warszawa 1870.

 

Print