• Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Dzieje miejscowości Świerże, oprac. Franciszek Dąbek, Świerże 2001.
  • Prożogo Konstanty, Słownik historyczno-geograficzny gminy Dorohusk, Dorohusk 2001.
  • Swierze [hasło] w: Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Poland, tom. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999, s. 555-557.
  • Swierze [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. III, New York 2001, s. 1271-72.
  • Warchoł Stefan, Nazwy miast Lubelszczyzny, Lublin 1964.
  • Zieliński Konrad, Żydzi Lubelszczyzny 1914-1918, Lublin 1999.
Print