• Bondyra Wiesław, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin 1992.
 • Depczyński Wincenty, Monografia historyczna parafii rzymskokatolickiej w Tarnogrodzie, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL” 1961, nr 12.
 • Depczyński Wincenty, Tarnogród 15671967 Monografia historyczno-gospodarcza, Tarnogród 1970.
 • Dzieje Tarnogrodu, red. Ryszard Szczygieł, Tarnogród 2006.
 • Górak Jan, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
 • Horn Maurycy, Skład zawodowy i rozwarstwienie majątkowe Żydów tarnogrodzkich w świetle inwentarzy z lat 16501686, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1971, nr 2.
 • Jagielski Jan, Bergman Eleonora, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1964.
 • Michałowska Anna, Szlakiem najstarszych synagog w Polsce: Podlasie i Lubelszczyzna, „Mówią Wieki” 1994, nr 7/8.
 • Miejskie Społeczności lokalne w Lubelskiem 1795–1918, red. Albin Koprukowniak, Lublin 2000.
 • Panek Aneta, W Mieście i Gminie Tarnogród, Krosno 2001.
 • Schorer Joseph, A dream fulfilled, Tel Aviv 1989.
 • Tarnogród [hasło] w: The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, ed. S. Spector, G. Wigoder, t. III, New York 2001, s. 1291.
 • Trzciński Andrzej, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Śladami zabytków kultury żydowskiej na Lubelszczyźnie, Warszawa – Lublin 1990.
 • Zarębska Teresa, Tarnogród – przykład szesnastowiecznej urbanistyki polskiej [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej, Zamość 1969.

 

Print