• Bergman O., Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 19181929, Poznań 1998.
  • Heppner A., Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden  und jüdisches Gemeinden in den Posener Landen, Koschmin-Bromberg 1909.
  • Jaworski R., Swój do swego. Studium o kształtowaniu zmysłu gospodarczego Wielkopolan 18711914, Poznań 1998.
  • Jodłowski K., Pomnik w miejscu synagogi, [w:] „Kronika Wielkopolski”, nr 1(105), Poznań 2003.
  • Kemlein S., Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 18151848, Poznań 2001.
  • Klaus-Dieter A., Lexikon der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum, t. 3, München 2008.
  • Kostrzewski L., Ludność żydowska we Wrześni w latach 19191939, Września 2009, s. 17.
  • Schiper I., Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich, Warszawa 1937.
  • Skupień A., Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 19191939, Poznań 2007.
  • Wrzesiński Słownik Biograficzny, Września 2002.
  • Żydzi w Wielkopolsce, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995.
Print