• Bartsch Heinrich, Die staedte Schlesiens (in den Grenzen des Jahres 1937), Frankfurt nad Menem 1983.
 • Brilling Bernhard, Die jüdische Gemeinde Mittelschlesiens. Enststellung und Geschichte, Stuttgart 1973.
 • Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. Elie Wiesel, Geoffrey Wigoder, Shmuel Spector, Nowy Jork 2001.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, opr. Bella Schlesinger, Berlin 1933.
 • Grotte Alfred, „Synagogen-Kirchen in Schlesien, Berlin 1930.
 • Grotte Alfred, Synagogenspuren in Schlesichen Kirchen, Berlin 1937.
 • Janczak Julian, Szatański huragan, [w:] Z tamtej strony historii czyli wrocławskie i dolnośląskie legendy, podania, baśnie i niesamowite wydarzenia, wybór i oprac. Julian Janczak, Wrocław 1993.
 • Jonca Karol, „Noc Kryształowa” i casus Herschela Grynszpana, Wrocław 1998.
 • Klaus Kunze, Vielguth - Darstellungen und Quellen zur Ortsgeschichte des Dorfes Vielguth Kreis Oels in Schlesien und seines Ortsteils Neu Schmollen, Köln 2004.
 • Konieczny Alfred, Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, Wrocław 1997.
 • Mrozowicz Wojciech, Wiszewski Przemysław, Oleśnica od czasów najdawniejszych po współczesność, Wrocław 2006.
 • Nienałtowski Marek, Historia Oleśnicy na 5000 znaków [online] www.olesnica.nienaltowski.net. [dostęp: 07.07.2013].
 • Piechotkowie Maria i Kazimierz, Bramy Nieba. Bóżnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1999.
 • Połomski Franciszek, Ustawodawstwo rasistowskie III Rzeszy i jego stosowanie na Górnym Śląsku, Katowice 1970.
 • Połomski Franciszek, Zawłaszczenie i sprzedaż cmentarzy żydowskich w latach II wojny światowej na Śląsku. Ze studiów nad prawem własności w III Rzeszy, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi”, t. 11, Wrocław 1987.
 • Schlesisches Staedtebuch, red. Heinz Stoob, Peter Johanek, Stuttgart 1995.
 • Urban Kazimierz, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Wodziński Marcin, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIIIXVIII w., Wrocław 1995.
 • Ziątkowski Leszek, Dzieje Żydów we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Zimmermann Friedrich Albert, Beiträge zur Beschreibung von Schlesien, t. IV, Brzeg 1783.

 

Print