• Mozyrz [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, W. Walewski, B. Chlebowski, t. VI, Warszawa 1885, s. 754–759.
Print