Istniejący obecnie cmentarz żydowski w Jałówce założono w XIX w. Po istniejącym wcześniej cmentarzu nie ma żadnych śladów.

Nowy cmentarz znajduje się na północy miejscowości, na rozwidleniu dróg. Około hektarowy teren cmentarza wyznaczają wyraźnie widoczne ślady okopania (podłużne zagłębienie w ziemi). Miejsce jest bardzo zarośnięte i trudno dostępne. Zachowało się kilka nagrobków kamiennych oraz szczątki ohelu. Zachował się tez bardzo okazały nagrobek w postaci rzeźbionego w kamieniu pnia drzewa. Wydaje się, że pozostałe do dzisiaj nagrobki ustawione są we właściwych miejscach - możliwe, że pod ściółką znajdują inne macewy.  

Spis macew z cmentarza żydowskiego w Jałówce jest dostępny na stronie Fundacji Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich: https://cemetery.jewish.org.pl/list/c_79 [dostęp: 07.05.2021].

Print