Synagogę w Tolkmicku zbudowano najprawdopodobniej w latach 80. XVIII wieku[1.1]. Niewiele o dalszych losach tej budowli wiadomo, przetrwała najdalej do połowy XIX w., bo w 1858 r. w mieście mieszkało zaledwie 13 Żydów, a w późniejszym okresie tutejsze pojedyczne rodziny żydowskie przynależały do gminy wyznaniowej w Elblągu. 

Print
הערות שוליים
  • [1.1] Archiwum Państwowe w Gdańsku, Akta miasta Tolkmicka, Synagoga, handel i koncesje dla sklepikarzy, 1782–1796, sygn. APG 495/332, 335, 340–341.