Cmentarz żydowski w Koronowie znajduje się przy ul. Kolejowej. Powstał w 1817 r., na ówczesnych przedmieściach, w niezamieszkałej okolicy, obecnie we wschodniej części miasta, na niewielkim wzniesieniu o powierzchni 0,3530 ha, z drogą prowadzącą do cmentarza 0,0784 ha, na planie zbliżonym do kwadratu/rombu.

Nekropolia była podzielona na dwie kwatery. Z czasem została otoczona ceglanym murem, którego część ocalała od strony wschodniej i południowo- zachodniej. Od wschodu graniczy z polem uprawnym, na północ i zachód z nieużytkami, od południa – od ul. Kotomierskiej do cmentarza prowadzi droga. Cmentarz nie jest zadrzewiony.

Zachowało się około 30 nagrobków i około 50 obmurowań nieistniejących macew. Te, które ocalały, zostały wykonane z piaskowca, lastryko i betonu. Pochodzą z czwartej ćwierci XIX w. i początku XX wieku.; najstarszy z 1870 roku. Zachowały się macewy m.in.: Amalie Lesser (23.04.1825 –16.09.1909), Thiny Cohn (06.12.1836 – 05.05.1891), Moritza Barczynskiego (23.07.1860 – 02.01.1873), Pauliny Zander (15.11.1822 – 25.11.1870), Caspara Bernsteina (zm. 04.12.1880, w wieku 60 lat), Jesaiahu Guhhra (zm. 1881, w wieku 92 lat), Adelhaid Graf (zm. 07.09.1871, w wieku 38 lat), Dory Cohn, Berthy Meyer.

Koronowską nekropolię wpisano do rejestru zabytków 3 stycznia 1990 r., na mocy decyzji nr A-241.

Print