Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie oraz Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem (Kijów, Ukraina) zapraszają na prezentację ukraińskiego wydania książki Roberta Kuwałka Obóz zagłady w Bełżcu, która odbędzie się 19 października 2018 r. (piątek) o godz. 18.00 w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Spotkanie wokół książki odbędzie się podczas 11. edycji corocznego objazdowego seminarium edukacyjnego poświęconego historii i pamięci o Zagładzie na ziemiach Ukrainy Zachodniej i Polski, organizowanego przez Ukraińskie Centrum Studiów nad Holokaustem. Będzie to zarazem okazja do przypomnienia sylwetki Roberta Kuwałka – wybitnego historyka, popularyzatora wiedzy o historii Żydów na Lubelszczyźnie i w Galicji.

Robert Kuwałek był zaangażowany w organizację ukraińskich seminariów od pierwszej edycji w 2007 r., aż do swojej śmierci. Aby podkreślić jego wkład w edukację o Zagładzie oraz upamiętnić jego osobę, od 2015 r. seminaria te noszą oficjalną nazwę „Seminarium Edukacyjne o historii i pamięci o Zagładzie na ziemiach Ukrainy Zachodniej i Polski imienia Roberta Kuwałka”.

W spotkaniu wezmą udział m.in. Olha Kolesnyk, historyk, autorka przekładu książki na język ukraiński, dr Anatol Podolski (dyrektor Ukraińskiego Centrum Studiów nad Holokaustem), dr hab. Dariusz Libionka (kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku) i Robert Szuchta (Muzeum POLIN).

***

Robert Kuwałek (1966–2014) – historyk, pedagog, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku, autor i współautor wielu prac naukowych i popularyzatorskich poświęconych społeczności żydowskiej w Lublinie oraz zagładzie Żydów na terenie wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy. Jeden z twórców Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu i jego kierownik w latach 2004–2007. 

Strona internetowa poświęcona pamięci Roberta Kuwałka: https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/robert-kuwalek-19662014/

Na podstawie materiałów prasowych Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. 

Print