Przedsiębiorstwo handlu hurtowego Icka Zymana powstało w Grodzisku Mazowieckim w 1928 roku. W 1938 r. jego siedziba znajdowała się pod adresem Rynek 16. Icek Zyman oferował cukier, bielidło i towary kolonialne.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 6165.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print