Jak co roku, lubelska Brama Grodzka organizuje spotkania typograficzne „Typolub”. Jest to konferencja połączona z warsztatami, poświęcona zagadnieniom związanym z komunikacją wizualną ze szczególnym naciskiem na typografię. W ramach czwartej edycji, w dniach 9–11 listopada 2018 r. odbędzie się m.in. warsztat projektowania szablonowych liter hebrajskich, prowadzony przez Yanka Iontefa.

Głównym celem warsztatu jest zrozumienie zasad leżących u podstaw projektowania liter hebrajskich. Podczas trzydniowych zajęć, prowadzonych w języku angielskim, powstanie zestaw hebrajskich liter. Uczestnicy będą pracować w małych 3–4 osobowych grupach, dzięki czemu będzie możliwe stworzenie wszystkich liter od alef do taw.

Na początku warsztatu uczestnicy udadzą się na lubelski cmentarz żydowski, aby przyjrzeć się macewom i wybrać kształty liter, które posłużą jako wzór, na którym zostaną oparte projekty. Wybrany przez uczestników model zostanie przeniesiony z oryginału techniką frotażu lub za pomocą zdjęcia. Następnie uczestnicy sprawdzą, czy wybrane kształty mogą zostać rozwinięte do pełnego zestawu liter. Kolejny etap to stworzenie liter. Uczestnicy będą pracować ręcznie oraz z komputerem, aby na koniec stworzyć plakaty z wykorzystaniem własnych dokonań. Warsztaty mają charakter płatny.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/389758668460727/ [dostęp: 31.10.2018].

Print