W 1932 r. w Lublinie powstało przedsiębiorstwo pod nazwą „Sprzedaż Cukru, B-cia Goldman i S-ka”. Zgodnie z nazwą, specjalizowało się w handlu cukrem. W 1938 r. mieściło się pod adresem ul. Lubartowska 14.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 6169.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print