Podlaskie Linie Autobusowe, Spółka z o.o., powstała w 1935 roku. Jej siedziba znajdowała się w Ciechanowcu przy ul. Mostowej 4. Właścicelami byli: Wolf Kagan, Chona Kagan, Icko Kulaski, Dawid Trejbacz. Wolf Kagan piastował też funkcję prezesa zarządu. Kapitał zakładowy spółki wynosił 35 tys. zł. Zatrudniano 22 osoby obsługi oraz 4 urzędników. W 1936 r. przychód wyniósł 136 952,21 zł.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 14182.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print