Południowo-Lubelska Spółka Samochodowa, Spółka z o.o., powstała w 1935 roku. Jej siedziba znajdowała się w Lublinie, przy ul. Św. Ducha 8. Właścicielami byli: Izydor Koba, Stanisław Janczewski, Stanisław Witak, Josek Raj, Szachna Zysberg. Zarząd bieżący sprawowali Koba i Janczewski. Kapitał zakładowy wynosił 30 tys. zł. Zatrudniano 30 pracowników.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 14208.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print