Łomżyńska Spółka Samochodowa, Spółka z o.o., działała w Łomży w okresie międzywojennym. Siedziba znajdowała się przy ul. Giełczyńskiej 5. Właścicielami byli: Abram Katz, Jakub Katz, Masza Katz, Józef Karaszewski, Jakub Chachłowski, Jakub Goldwaser, Władysław Grajkowski. Zarząd bieżący wykonywali Katz, Chachłowski i Karaszewski. Kapitał zakładowy wynosił 20 tys. zł. Spółka zatrudniała 16 osób personelu i 2 urzędników. 8 autobusów wykonanywało kursy w relacjach: Łomża – Zambrów, Łomża – Kolno, Łomża – Nowogród – Ostrołęka.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 14209.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print