W okresie międzywojennym działało w Lublinie wydawnictwo „Lubliner Tugblat", wydające dziennik o tej samej nazwie. W 1937 r. siedziba znajdowała się przy ul. Królewskiej 13. Wydawnictwo posiadało własną drukarnię.

Źródło:

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 13197.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print