W Kranz nie było oddzielnej gminy wyznaniowej, natomiast od 1911 r. istniała tu synagoga, przeznaczona dla żydowskich letników z Królewca. Synagoga ta była użytkowana do 1936 r., a jej ruina wznosiła się jeszcze długo po wojnie.

Print