Społeczność żydowska w Krośnie Odrzańskim pojawiła się prawdopodobnie w XIX wieku. Zawiązała się tu wówczas gmina wyznaniowa, która w 1851 r. wystawiła synagogę, a posiadała też cmentarz. W 1880 r. liczebność Żydów w Krośnie Odrzańskim wynosiła 176 osób. Był to zapewne szczytowy moment rozwoju tej społeczności.

W 1932 r. gmina synagogalna w Krośnie Odrzańskim obejmowała 67 Żydów (0,9% ogółu mieskzańców), w tym 20 płatników składki. Na czele stał zarząd w składzie: Max Treuherz (zam. Markt 211/12), Siegmund Drucker (zam. Glogauer Straße 4), Siegbert Just (zam. Markt 211/12). Funkcje kantora, nauczyciela i rzezaka pełnił Isidor Junger (zam. Älvenslebener Straße, Kaserne). Gmina posiadała wydziały cmentarny (przew. Max Treuherz) oraz synagogalny (przew.  Siegmund Drucker). W 1930 r. jej budżet wynosił 4900 RM. Nauczanie religii obejmowało 7 dzieci.

Synagoga została spalona przez nazistów podczas tzw. nocy kryształowej, z 9 na 10 listopada 1938 roku. W maju 1939 r. w Krośnie Odrzańskim mieszkało jeszcze 24 Żydów oraz 8 osób tzw. mieszanego pochodzenia. Prawdopodobnie wszyscy, którzy nie zdążyli wyjechać zostali potem wywiezieni na wschód, gdzie zginęli w Zagładzie. Wyjątkiem były 2 Żydówki, które pozostawały w małżeństwach mieszanych, mieszkające w Krośnie Odrzańskim jeszcze w listopadzie 1944 roku.

Bibliografia

  • Crossen, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, t. I, s. 282.
  • Führer durch die jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland: 1932–1933, Berlin 1933, s. 64.
Print