Spółka „Sz. Frajndlich i Ch. Rafman” istniała w Lublinie w okresie międzywojennym. Tworzyli ją Szloma Majer Frajndlich i Chaim Rafman. Siedziba znajdowała się przy ul. Lubartowskiej 12. Kapitał zakładowy wynosił 24 287,45 zł. Zajmowała się handlem hurtowo-detalicznym artykułami żelaznymi.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1516.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print