Przedsiębiorstwo I. M. Katza w Łomży powstało w 1879 roku. W 1938 r. mieściło się pod adresem ul. Długa 32. Właścicielami byli Estera Katz i Julian Katz. Zajmowało się handlem hurtowo-detalicznym artykułami żelaznymi. W 1936 r. obrót wyniósł ok. 150 tys. zł.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1530.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print