Przedsiębiorstwo Chackiela Moszka Zylbersztejna w Ostrołęce powstało w 1898 roku. W 1938 r. mieściło się pod adresem pl. 3 Maja 7 (ob. pl. J. Bema). Jego właścicielem był nadal Chackiel Moszek Zylbersztejn, prawdopodobnie ur. 1870, ofiara Zagłady. Zajmowało się handlem hurtowo-detalicznym wyrobami żelaznymi.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 1545.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print