Jedna z ulic Dębicy, znajdująca się pomiędzy ulicami Żuławskiego i Żeromskiego, otrzymała nową nazwę – Ofiar Getta. Uchwałę Rady Miejskiej potwierdzającą tę decyzję ogłoszono 2 grudnia 2019 roku.

W trakcie okupacji niemieckiej, getto w Dębicy znajdowało się za północną pierzeją rynku, w jednej z najbiedniejszych części miasta. Obecnie mieści się tam między innymi park. Przez lata nic nie przypominało o tragedii rozgrywającej się na tych terenach w trakcie wojny. Jedynymi miejscami związanymi z żydowskimi mieszkańcami Dębicy były zbiorowa mogiła – pomnik na osiedlu Wolica oraz cmentarz żydowski. W związku z pojawiającymi się głosami mówiącymi o konieczności upamiętnienia ofiar getta w Dębicy i uświadomienia mieszkańców o jego istnieniu, władze miasta postanowiły działać. W tej sprawie Burmistrz Dębicy skontaktował się z Przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz wystąpił do Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie z prośbą o udzielenie informacji dotyczących historii getta w Dębicy.

Jednym z zaangażowanych w sprawę mieszkańców był Ireneusz Socha, który od lat zajmuje się działaniami na rzecz upamiętnienia Żydów w Dębicy. Swoją pracę zaczął lata temu od uporządkowania cmentarza żydowskiego, przy którym mieszkał. Działanie to przerodziło się w stałe zaangażowanie w relacje polsko-żydowskie. Nie był mu także obojętny temat upamiętnienia getta. Podczas Dni Pamięci o Żydowskiej Społeczności Dębicy organizowanych 12 lipca 2019 r. przez Burmistrza Miasta Dębicy i Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie, Ireneusz Socha był organizatorem uroczystości towarzyszących oficjalnym obchodom. W trakcie spaceru śladami dębickich Żydów opowiedział o ich historii, getcie i Zagładzie. Podkreślił wtedy jak ważne jest zadbanie o stosowne upamiętnienie ofiar getta.

Nazwanie jednej z ulic Dębicy ul. Ofiar Getta, jest więc szczególnie ważne i stanowi przełom w pracach nad stosownym oznaczeniem terenu, na którym w trakcie wojny funkcjonowało getto.

Print