Radomska Fabryka Okuć Budowlanych sp. z o.o. powstała w 1930 roku. Mieściła się w Radomiu, pod adresem ul. Żelazna 20. Zarządzał nią Maurycy Hammerstein, a funkcję dyrektora pełnił Maurycy Adler. Kapitał zakładowy wynosił 12,5 tys. zł. Fabryka produkowała okucia budowlane i zamki. Posiadała skład w Warszawie, przy pl. Grzybowskim 16.

Bibliografia

  • Rocznik polskiego przemysłu i handlu, Warszawa 1938, nr 2344.

Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy.

Print