Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. [[bios:166|Mordechaja Anielewicza]] powstało w 1990 r. na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Fundacją Jacka Fliderbauma. Obecnie funkcjonuje jako zakład w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Twórcą Centrum im. M. Anielewicza jest prof. dr hab. Jerzy Tomaszewski, który kierował nim aż do przejścia na emeryturę w 2001 roku. Obecnie pracami Centrum kieruje dr hab. Jolanta Żyndul.

Centrum prowadzi zajęcia zarówno dla studentów historii jak i studentów innych kierunków, którzy są zainteresowani historią i kulturą Żydów polskich. W 2001 r. utworzono blok tematyczny „Historia i kultura Żydów w Polsce”, który stanowi jedną ze specjalizacji oferowanych w Instytucie Historycznym na studiach magisterskich.

W Centrum im. M. Anielewicza cyklicznie odbywają się seminaria naukowe dla historyków i badaczy reprezentujących pokrewne dziedziny nauki. W dniu 8 maja 2003 r. Centrum zorganizowało I Dzień Żydowski na Uniwersytecie Warszawskim. W czerwcu 2005 r. Centrum wraz z Sekcją „Historia i Kultura Żydów Polskich” Studenckiego Koła Naukowego Historyków UW zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję Judaistyczną Młodych Naukowców. Ponadto, dla studentów zainteresowanych historią i kulturą Żydów polskich organizowane są objazdy naukowe.

Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. M. Anielewicza

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Centrum im. Mordechaja Anielewicza

 

 

 

Print