21 lipca 2020 roku, w 78. rocznicę pierwszej i największej akcji eksterminacyjnej w dębickim getcie, Ireneusz Socha zorganizował piąte obchody Dnia Pamięci o Dębickich Żydach. Przebieg tegorocznych uroczystości został zmieniony z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, i ograniczył się do dwóch punktów: złożenia hołdu ofiarom dębickiego getta na terenie tzw. "księżej łąki", czyli miejsca selekcji i deportacji więźniów getta do obozu zagłady w Bełżcu, oraz na zbiorowej mogile ponad 500. ofiar egzekucji dokonanej w Lesie Wolickim w lipcu 1942 r.

W latach 2017-2019 uroczystości współorganizował Burmistrz Miasta Dębicy, jednak w roku bieżącym władze zrezygnowały z organizacji wspólnego przedsięwzięcia oraz z wzięcia udziału w ceremonii Ireneusza Sochy, tłumacząc to zagrożeniem epidemicznym. Burmistrz Mariusz Szewczyk wraz ze swoim zastępcą oraz starostą Powiatu Dębickiego złożyli jedynie wiązanki kwiatów na zbiorowej mogile w Lesie Wolickim oraz na Skwerze im. Rodziny Mikołajkowów upamiętniającym polskich Sprawiedliwych.

W dniach od 21 do 25 lipca 1942 roku naziści dokonali pierwszej akcji tzw. "wysiedlenia" ludności żydowskiej w Dębicy i z całego okupacyjnego powiatu dębickiego. W ramach tej akcji do końca 1942 roku straciło życie łącznie 12 000 Żydów, w tym ponad 2000 dębickich Żydów oraz ludność żydowska z Baranowa Sandomierskiego, Pilzna, Radomyśla Wielkiego, Ropczyc, Rozwadowa, Sędziszowa Małopolskiego, Tarnobrzega, w tym grupa ponad czterystu osób z Krakowa.

W marcu 1942 roku w dębickim getcie przebywało około 2700 dębickich Żydów. W roku 1945 do miasta powróciło jedynie 51 ocaleńców. Tak zakończyła się trwająca co najmniej od XVII wieku historia dębickiej gminy żydowskiej.

Print