Stowarzyszanie im. Jana Karskiego zaprasza na uroczystości upamiętniające zagładę Żydów z kieleckiego getta. W dniach 20-24 sierpnia 1942 roku Niemcy zamordowali  dwadzieścia jeden tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn w obozie zagłady w Treblince,         a 1500 Żydów na ulicach Kielc. W 78. rocznicę tej tragedii odbędą się uroczyste wydarzenia.

20 sierpnia o godz. 17.00 przy pomniku Menora (al. IX Wieków Kielc) uczcimy modlitwą zamordowanych Żydów  z kieleckiego getta.
Następnie, o  godzinie 18.00,  w budynku dawnej synagogi przy  ul. Warszawskiej odbędzie się koncert pieśni żydowskich w wykonaniu kantora Symchy Kellera.             Przy Murze Pamięci Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata odmówimy modlitwę za Polaków ratujących  Żydów.

23 sierpnia o godz. 14.00 w ekumenicznej świątyni pokoju (kościół ewangelicki św. Trójcy przy ul. Sienkiewicza 1) odbędzie się nabożeństwo Słowa Bożego upamiętniające zamordowanych Żydów z udziałem duchownych świętokrzyskiej Rady Ekumenicznej i Kościoła katolickiego.

Zapraszamy również do udziału w wydarzeniach towarzyszących:
19 sierpnia  - Wędrówka śladami Żydów kieleckich, która rozpocznie się  godz. 18.00 przy „ławeczce Karskiego” (ul. Sienkiewicza).

21 sierpnia o godz. 18.00 – spotkanie edukacyjne na cmentarzu żydowskim w Kielcach (al. Na Stadion).

Liczba uczestników w  uroczystościach ze względów epidemicznych  będzie ograniczona. Program dostępny jest na stronie www.jankarski.org.pl i profilu Stowarzyszenia na Facebooku. Koncert odbędzie się dzięki wsparciu Urzędu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

31 marca 1941 roku Niemcy utworzyli  „żydowską dzielnicę na terenie miasta Kielc”, którą zlokalizowano w najuboższej części miasta. Liczba Żydów zamkniętych w getcie sięgała 27 tysięcy osób przede wszystkim  z Kielc, ale też z pobliskich miejscowości oraz Austrii. W ciągu roku z głodu, chorób i wycieńczenia zmarło blisko 6000 osób.

 20 sierpnia 1942 roku o godzinie 4 rano rozpoczęła się pierwsza akcja wysiedlenia. Pierwszego dnia wywieziono około 7 tysięcy Żydów. Starych i chorych Niemcy zabili na miejscu. Grupę młodych i zdrowych pozostawiono do pracy. 22 sierpnia drugim transportem wywieziono ponad 6 tysięcy osób, głownie z terenu  małego getta. Tego dnia zamordowano dzieci z sierocińca, Niemcy nakazali też uśmiercić trucizną wszystkich chorych w szpitalu żydowskich. 24 sierpnia, w ostatnim transporcie ,wywieziono do Treblinki około 7 tysięcy osób. Pod murem synagogi rozstrzelano w tym dniu 30 ciężarnych kobiet.

Print