Gimnazjum Hebrajskie Jawne (Jabne) w Łodzi mieściło się przy ul. Cegielnianej 75, a jego właścicielem było Towarzystwo Żydowskich Szkół Średnich. Zostało założone w 1916 r., a jego kolejnymi dyrektorami byli: Mojżesz Gordon, dr Eliezer Rieger, dr Jeremiasz Frenkiel i dr Eliasz Rosenbaum. W 1926 r. liczyło 11 klas ze 176 uczniami; nie miało praw gimnazjum państwowego. Grono pedagogiczne w tymże okresie:

 • Gelernter Hersz (ur. 1890) – język hebrajski, nauki judaistyczne;
 • Grynberg Rela (ur. 1901) – koncentracja (tak dosłownie!);
 • Kronman Gustawa (ur. 1896) – język polski;
 • Krulik Jakub (ur. 1898) – język polski, historia, propedeutyka filozofii;
 • Libman Debora (ur. 1896) – geografia, język niemiecki;
 • Linder Pinkas (ur. 1898) – matematyka, fizyka;
 • Mordchajewicz J. (ur. 1905) – sekretariat;
 • Namiot Zefik (ur. 1870) – język hebrajski, nauki judaistyczne;
 • Ostern Jakub (ur. 1901) – przyroda, fizyka;
 • Rosenbaum Eliasz (ur. 1897) – historia;
 • Rosenbaum Szajndel (ur. 1898) – łacina;
 • Sacher Marek (ur. 1884) – język niemiecki, język polski, historia;
 • Segał Alter (ur. 1895) – gimnastyka;
 • Sołowiejczyk Lora (ur. 1896) – rysunki;
 • Wolfson Mojżesz (ur. 1883) – lekarz szkolny;
 • Wołk Boruch (ur. 1882) – język hebrajski, nauki judaistyczne.

Bibliografia

 • Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych, Warszawa – Lwów 1926, s. 184.
Print