המאמר לא זמין בשפה זו, נכון לעכשיו

Wsielub

פרובינציות: מחוז גרודנו / מחוז נובוגרודק (לפני 1939)
מחוזות: Nowogródek (Наваградак) / nowogródzki (לפני 1939)
גמינה: Wsielub / Wsielub (לפני 1939)
שמות אחרים: Уселюб [שפה רשמית]; Wsielub [אנגלית]; Вселюб [גרמנית / רוסית]
GPS: 53.7184° N / 25.7984° E, 53°43'6" N / 25°47'54" E

איכון

Wieś zlokalizowana jest w rejonie nowogródzkim, w obwodzie grodzieńskim.

------------------------------

Lokalizacja

Wsielub położony jest 15 km na północ od Nowogródka, przy drodze krajowej Nowogródek-Iwje. Za czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego (aż do 1793 r.) miasteczko wchodziło w skład powiatu nowogródzkiego. Od 1793 r. Wsielub należał do imperium rosyjskiego, stając się w 1861 r. miasteczkiem rejonowym w ujeździe nowogródzkim. W latach 1921-1939 Wsielub stanowił centrum gminy należącej do województwa nowogródzkiego. Po wojnie, aż po dzień dzisiejszy jest siedzibą sielsowieta (rady wiejskiej) w rejonie nowogródzkim. Wsielub zamieszkują 593 osoby (2008).

In order to properly print this page, please use dedicated print button.