Chór Żydowski „Clil” powstał w marcu 2003 r. z inicjatywy absolwentki Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi Agnieszki Najmałowskiej, która po pobycie w Izraelu postanowiła działać na rzecz odradzania się bogatej żydowskiej kultury muzycznej w Polsce.

Chór „Clil” jest amatorskim chórem żydowskim. Kultywując żydowskie tradycje muzyczne, zapoznaje słuchaczy, a także chórzystów, z żydowskimi zwyczajami i świętami. Repertuar chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz oraz ladino. Celem działalności chóru jest szerzenie tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych, religijnych oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom.

Od października 2004 r. chór ma formę stowarzyszenia, które działa równolegle w dwóch miastach – Warszawie i Łodzi i skupia około 40 osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania. Grupy łódzka i warszawska zazwyczaj ćwiczą osobno, ale często koncertują razem. Do chóru przyjmowani są wszyscy, którzy chcą realizować cele statutowe, bez względu na narodowość i wyznanie. Zasadą działalności chóru jest otwartość na ludzi z różnych środowisk i o różnych poglądach. Chór występuje samodzielnie oraz bierze udział w widowiskach artystycznych i uroczystościach związanych ze świętami żydowskimi, uczestniczy też w obchodach rocznicowych związanych z historią Zagłady.

Od momentu powstania, chór „Clil” zaprezentował swój repertuar na ponad 100 koncertach i przedstawieniach. Stale bierze udział w koncertach skierowanych bezpośrednio do społeczności żydowskiej (koncerty w klubach TSKŻ i Laudera, okazjonalne koncerty organizowane przez Gminę Żydowską podczas uroczystości z okazji świąt żydowskich i obchodów rocznicowych), a także występuje dla szerokiej publiczności. Chór prowadzi również działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu koncertów tematycznych przybliżających święta żydowskie i ważne wydarzenia związane z historią Żydów (koncerty purimowe i chanukowe, koncerty z piosenkami z okresu Zagłady dla szkół i domów kultury). Chór występował w wielu miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź) oraz brał udział w wielu festiwalach (festiwal Singera w Warszawie, festiwal chóralny „Wschód–Zachód – Zbliżenia” w Radomsku, festiwal „Cantio Lodziensis” w Łodzi, festiwal w Białowieży, festiwal kultury żydowskiej w Stuttgarcie). W swoim dorobku ma trzy albumy.

Stowarzyszenie Chór Żydowski Clil

ul. Twarda 6, 00-105 Warszawa

Tel.: +48 500 112 150 (Zarząd), +48 507 058 583 (Dyrygent – Warszawa), +48 609 177 590 (Dyrygent – Łódź)

E-mail: clil@clil.pl

http://www.clil.pl">Chór Żydowski Clil

Print