Fundacja została powołana w 2003 r. w celu promowania i kontynuowania idei edukacyjnych prof. [[bios:168|Mojżesza Schorra]] (1873–1941), rabina, historyka, nauczyciela, działacza społecznego i senatora II RP. Fundacja prowadzi centrum edukacyjne, które służy nauczaniu o judaizmie, historii i tradycji Żydów polskich oraz jęz. hebrajskiego.

Oferta edukacyjna adresowana jest zarówno do osób pochodzenia żydowskiego jak i osób innych wyznań. Zrozumienie filozofii żydowskiej i poznanie żydowskich tradycji kształtuje postawy tolerancji pośród uczestników zajęć. Osoby pochodzenia żydowskiego dzięki zdobywanej wiedzy kształtują swoją tożsamość.

Kursy jęz. hebrajskiego prowadzone są metodami: stacjonarną, korespondencyjną i internetową. W ten sposób biorą w nich udział zarówno osoby zamieszkujące Warszawę, jak i inne rejony Polski. W celu ułatwienia nauki opracowano autorski, unikatowy program nauczania języka.

Program wiedzy judaistycznej zawarty jest w zagadnieniach: „Księgi Żydowskie”, „Czas”, „Etyka i Prawo”, „Naród”. Fundacja proponuje również program „Spotkania z Izraelem” zawierający: wykłady o politycznej historii Izraela, pokazy filmów izraelskich, konwersacje w jęz. hebrajskim o społecznych i kulturowych zjawiskach zachodzących w Izraelu. Wspólnie z Agencją Żydowską na rzecz Izraela, Departamentem Edukacji Ambasady Izraela i Szkołą Lauder-Morasza Fundacja organizuje kursy doszkalające dla nauczycieli hebrajskiego i judaizmu, wspierając w ten sposób społeczność żydowską w Polsce.

Promowaniu postaci i dorobku prof. Mojżesza Schorra służy wirtualna wystawa „Profesor Mojżesz Schorr – człowiek postępu”. Zawiera ona unikalne zdjęcia i została utworzona dzięki współpracy z rodziną Profesora, która udostępniła pracownikom Fundacji swoje prywatne archiwum oraz finansowemu wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

ul. Twarda 6, 00-104 Warszawa,

Tel.: 48 22 620 34 96

E-mail:[email protected]

Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra

 

 

 

Print