Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem

1921 2323 1429  
1939   1250 61,5
2017 3206    
Print