Rok Liczba Żydów
1807 31
1808 64
1816 94
1847 298
1861 1256
1878 3968
1897 4079
1921 2392

Źródło: Tomasz Wiśniewski, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992, s. 139.

Print