Żydzi w Bychowie
rok liczba Żydów w Bychowie liczba Żydów w powiecie liczba żydowskich mieszczan liczba żydowskich kobiet liczba żydowskich mężczyzn procentowy udział Żydów wśród mieszkańców miasta
1766 887          

1784 - 1805

    873 - 1244      
1847 3046 5727   1501 1545 98%
1897 3037 11352       47,6%

Źródło: ŻIH, Dział Dokumentacji Zabytków, Быxoв, Еврейская Енциклопедия, Sankt-Petersburg 1909, t. 5, s. 155.

Print