Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1798 1100 36 3,3
1812 1217 49 4,0
1831 2062 199 9,6
1843 2858 239 8,4
1855 3634 316 8,7
1861 4253 343 8,0
1871 4605 365 7,9
1885 4929 336 6,8
1890 5011 334 6,7
1900 6487 275 4,2
1905 7011 226 3,2
1925 8873 150 1,7
1938 9514 39 0,4

Źródła:

  • Lindmajer J., Bytów w okresie przemian ustrojowo-prawnych i społeczno-gospodarczych Prus (18151918), [w:] Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998, s. 190, tabela 2 – dane za lata 1798–1905.
  • Lindmajer J., Bytów w okresie republiki weimarskiej i rządów faszystowskich (19181945), [w:] Historia Bytowa, red. Z. Szultka, Bytów 1998, s. 299, wykres 1, s. 308 – dane za lata 1925–1938.
Print