Rok Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1578 129 -
Schyłek XVIII w. 156 26,7%
1807 199 30,3%
1886 765 50,6%
1897 827 33,6 %
1921 450 18,7%

Na podstawie: Choroszcz, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001, s. 256; Polin. Dziedzictwo polskich Żydówhttp://www.polin.org.pl/cities/183/info/ [dostęp 13.10.2012].

Print