Rok

Ogólna liczba mieszkańców

Liczba Żydów

Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców

1880 2 469 221 8,9
1921 2 401 341 14,2 
1939 2 893 405 14

Źródła:

Print