Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba Żydów Procentowy udział Żydów w ogólnej liczbie mieszkańców
1806 3 349 496 14,8%
1808 495
1827 6 168 1 141 18,5%
1840 5 004 2 999 59,9%
1858 8 637 2 976 34,5%
1862 9 008 3 360 37,3%
1897 39 869  11 764 29,5%
1908 69 525 22 024 31,7%
1921 80 939 22 663 28%
1931 117 179 25 588 21,84%
1939 138 000 28 456 20,62%
1942 48 000
1946

101

255

0,0021%

Źródła: Czenstochowa, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger, New York 2001, s. 285-288; Częstochowa, [w:] Encyclopaedia Judaica, t. 5, s. 1212; Częstochowa, [w:] Polin. Dziedzictwo polskich Żydów [oline] http://www.polin.org.pl/cities/147/info/ [dostęp: 07.03.2013].

Print