Liczba mieszkańców Dębicy w latach 18101910

Lp Rok Liczba mieszkańców ogółem w tym chrześcijan w tym Żydów % udział Żydów
1 1810 1295 brak danych brak danych  
2 1840 1360 700 660 48
3 1850 1500 brak danych brak danych  
4 1862 1875 435 1440 76
5 1866 2161 661 1500 69
6 1876 2600 450 2150 82
7 1877 2759 450 2309 83
8 1882 3256 841 2415 74
9 1892 3548 1395 2153 60
10 1908 4800 2540 2260 47
11 1910 6974 3974 3000 43

Źródło: 

  • Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu, red. J. Buszko, F. Kiryk, Kraków 1995, ss. 179, 237, 454.
Print