Rok Liczba mieszkańców Liczba Żydów Procent ogółu mieszkańców
1422 100    
1787   120  
1813   173  
1817   248  
1845 2 261 242 10,7%
1849   233  
1861   280  
1896   175  
1905   80  
1921 2 094    
1927   53  
1933   38  
1939   14  
1945 1 050    
1946 3 277    
2008 4 014    

 

Print