Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów

Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1798 16 787 95 0,6
1816 17 850 216 1,2
1831 17 761 305 1,7
1840 18 617 371 2,0
1849 21 386 434 2,0
1861 25 539 475 1,9
1871 31 164 549 1,8
1880 35 842 549 1,5
1890 41 576 484 1,2
1900 52 518 445 0,8
1910 58 636 371 0,6
1925 68 000 500 0,7
05.1939 83 190 285 0,3
11.1939 82 000 48 0,1
2012 123 977    

Źródła:

  • Andrzejewski M., Obszar i ludność Elbląga, [w:] Historia Elbląga, t. IV: 19181945, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2002, ss. 12–14.
  • Groth A., Ustrój miasta i zmiany demograficzne, [w:] Historia Elbląga, t. III, cz. 1: 17721850, red. A. Groth, Gdańsk 2000, ss. 25, 27 – dane za lata 1798–1816.
  • Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2012 r., Warszawa 2012.
  • Rademacher M., Stadt und Landkreis Elbing, Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871–1990 [online] 2006, http://www.verwaltungsgeschichte.de/elbing.html [dostęp: 07.04.2016].
  • Wajda K., Obszar i ludność Elbląga, [w:] Historia Elbląga, t. III, cz. 1: 17721850, red. A. Groth, Gdańsk 2000, s. 119, tab. 5 – dane za lata 1831–1849.
  • Wajda K., Obszar i ludność, [w:] Historia Elbląga, t. III, cz. 2: 18511920, red. A. Groth, Gdańsk 2001, s. 30, tab. 13 – dane za lata 1861–1910.

 

Print