Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1871 14 000 704 5,0
1880 17 321 894 5,2
1885 17 500 926 5,3
1895 24 242 860 3,5
1905 46 053 769 1,7
1910 40 325 703 1,7
1921 33 516 297 0,9
1931 54 014 677 1,3
1938 64 000 730 1,1
2013 97 676    

Źródła:

  • Łaykajtys B., Waszkiewicz Z., Społeczeństwo Grudziądza w okresie międzywojennym, [w:] Historia Grudziądza 19201945, t. 1, red. R. Sudziński, Grudziądz 2012, s. 78, 80, 84 – dane za lata 1871, 1885, 1921–1938.
  • Sziling J., Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej, [w:] Historia Grudziądza 19201945, t. 2, red. R. Sudziński, Grudziądz 2012, ss. 219–220.
  • Wajler A., Grudziądz pod panowaniem pruskim w latach 18491894, [w:] Dzieje Grudziądza, red. J. Danielewicz, Grudziądz 1992, ss. 317–318 – dane za lata 1880, 1895–1910.
Print