Rok Liczba Żydów
1921 41
1937 250
1940 600

Za: Wiśniewski Tomasz, Bóżnice Białostocczyzny, Heartland of the Jewish Life Synagogues and Jewish Communities in Bialystok Region, Białystok 1992.

Print