Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1629 2300 400 17,3
1789 3500 895 25,6
1807 6712 2535 37,8
1827 12 107 3463 28,6
1857 12 066 4352 35,2
1897 23 674 7580 32,1
1921 44 613 15 566 34,9
1931 55 007 19 248 34,9
1936 76 350 26 070 34,1
2013 103 997    

 

Bibliografia

  • Bonusiak W., Odbudowa, rozwój przestrzenny i ludnościowy miasta w latach 19181939, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, s. 559, tabela 22 – dane za lata 1931–1936.
  • Nowak A., Ludność Kalisza i jej struktura. Okres do połowy XVII wieku, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, ss. 155–156 – dane za rok 1629.
  • Rusiński W., Ludność Kalisza i jej struktura. Okres od potopu do schyłku XVIII wieku, [w:] Dzieje Kalisza, red. W. Rusiński, Poznań 1977, s. 161 – dane za rok 1789.
  • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930, s. 26 – dane za lata 1807–1921.

 

Print