Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
1783 294    
1840 800 12 1,5
1844   17  
1845 1326    
1855   102  
1865 4815 573 12,0
1867   624  
1870 6780 812 12,0
1895 14 000 1600 11,4
1897 25 000    
1899   2216  
1900 31 738 2264 7,1
1910 43 173 2970 6,9
1924 112 822    
1931 126 158 5761 4,5
1939 134 000 8587 6,4
1945 107 735 1500 1,4
1950 175 496    
1955 199 907    
1960 269 926    
1970 305 000    
1980 355 117    
1997 348 974    
2008 309 621    
2014 303 314    

Źródła:

  • Karski Z., Ha-Jehudim ha-germanim 1865 ad 1922, [w:] Katowic. Perihata ve-szekijata szel ha-kehila ha-jehudit. Sefer Zikaron, red. J. Chrust, J. Frankel, Tel Aviv 1996, ss. 6–9.
  • Katowice, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 2, Detroit 2007, ss. 602–603.
  • Kirshenboim S. L., Katowice, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, vol. 12, New York 2001, s. 6.
Print