Rok Liczebność mieszkańców Liczebność Żydów Udział Żydów w ogóle mieszkańców, wyrażony odsetkiem
 
1686      
1765   499  
1784   338  
1795   252  
1811   301  
1816   450  
1831      
1847   2984  
1897 6113 3733 61,0%
1923 7415 2499 33,7%
Print